Udvalg for tværsektorielt samarbejde

Kommissorium under udarbejdelse.

Udvalg for tværsektorielt samarbejde