Beretninger fra PLO's repræsentantskabsmøder

PLO afholder repræsentantskabsmøder to gange årligt.

PLO's bestyrelse og repræsentantskab arbejder løbende med politikudvikling vedrørende almen praksis. Arbejdet beskrives overordnet i de halvårlige beretninger til repræsentantskabet.

Nedenfor kan du læse de mundtlige og skriftlige beretninger:

PLO's repræsentantskabsmøde d. 26. november 2022

PLO's repræsentantskabsmøde d. 2. april 2022

PLO's repræsentantskabsmøde d. 27. november 2021

PLO's repræsentantskabsmøde d. 10. april 2021

PLO's repræsentantskabsmøde d. 21. november 2020

Siden opdateret 27. februar 2023