Beretninger fra PLO's repræsentantskabsmøder

PLO afholder repræsentantskabsmøder to gange årligt.

PLO's bestyrelse og repræsentantskab arbejder løbende med politikudvikling vedrørende almen praksis. Arbejdet beskrives overordnet i de halvårlige beretninger til repræsentantskabet.

Nedenfor kan du læse de mundtlige og skriftlige beretninger:

PLO's repræsentantskabsmøde d. 2. april 2022

PLO's repræsentantskabsmøde d. 27. november 2021

PLO's repræsentantskabsmøde d. 10. april 2021

PLO's repræsentantskabsmøde d. 21. november 2020

Siden oprettet 8. november 2022