PLO's repræsentantskab

Repræsentantskabet er PLO's højeste myndighed. Det består af repræsentanterne fra de fem PLO-R samt en repræsentant fra Færøerne. Repræsentantskabet har 46 repræsentanter, som du kan se nederst på siden.

De fem PLO-R vælger hver sin egen formand og næstformand. For hver påbegyndt 80 stemmeberettigede medlemmer af PLO vælges en repræsentant til PLO-R.

PLO-R fungerer som PLO's politiske netværk og er bestyrelsens 'forlængede arme' ude i landet.

Møder forår og efterår

Repræsentantskabet mødes to gange om året

Find materiale fra kommende møder og afholdte møder

Valg af repræsentanter

Valg af repræsentanter finder sted om efteråret i lige år. Repræsentanterne vælges for to år ad gangen.

Efter valget, og senest den 20. december, konstituerer PLO-R sig, og det nyvalgte PLO-R træder i funktion fra 1. januar. Der er ingen begrænsning i, hvor mange gange man kan stille op til valg, der er alene funktionstidsbegrænsning for formanden for PLO-R, der maksimalt kan være formand i seks år. 

2022 var valgår - læs her om resultatet og se de valgte repræsentanter ved at scrolle ned på siden.

Overenskomsten

Opsigelse af landsomfattende eller landsdelsomfattende overenskomster vedtages af repræsentantskabet, bortset fra overenskomsten for Færøerne, der kan opsiges ved en beslutning af flertallet af organisationens medlemmer af Lægeforeningen for Færøerne.

Overenskomster, der forhandles af PLO og som vedrører ansatte læger, skal ikke godkendes af repræsentantskabet.

Landsomfattende eller landsdelsomfattende overenskomster skal godkendes af repræsentantskabet. Ved godkendelse af overenskomster, der kun har gyldighed for Færøerne, har kun de repræsentanter, der repræsenterer Færøerne, stemmeret. Ved godkendelse af overenskomster, der ikke har gyldighed for Færøerne, har repræsentanter herfra ikke stemmeret.

Medlemmerne af repræsentantskabet

Charlotte Lønskov Jensen

Repræsentant

Nordjylland

Dinah Marie Høngaard

Repræsentant

Nordjylland

Morten Svenning Nielsen

Repræsentant

Syddanmark

Camilla Høegh-Guldberg

Repræsentant

Sjælland

Henrik Idriss Kise

Repræsentant

Midtjylland

Jakob Ravn

Repræsentant

Midtjylland

Jørgen Steen Andersen

Repræsentant

Hovedstaden

Marjus Dam

Repræsentant

Færøerne

Morten Lysdahl

Repræsentant

Sjælland

Niels Dreisler

Repræsentant

Hovedstaden

Søren Brix Christensen

Repræsentant

Hovedstaden

Søren Svenningsen

Repræsentant

Midtjylland

Torben Dahl Larsen

Repræsentant

Hovedstaden

Peder Christian Reistad

Repræsentant

Hovedstaden

Carsten Pedersen

Repræsentant

Syddanmark

Mette Lybke

Repræsentant

Rikke Plomgaard Svenstrup

Repræsentant

Peter Wied

Repræsentant

Marie Nygård Fogh

Repræsentant

Morten Holm

Repræsentant

Michael Rospilloso Christensen

Repræsentant

Jens Hornshøj

Repræsentant

Anders Vangkilde

Repræsentant

Michael Haslund

Repræsentant

Diana Margit Jensen

Repræsentant

Felicia Geertinger

Repræsentant

Søren Due-Andersen

Repræsentant

Kasper Torleif Albæk Fasdal

Repræsentant

Karsten Rejkjær Svendsen

Repræsentant

Annette Randløv

Repræsentant

Kim Agerholm Brogaard

Repræsentant

Allan Høg Poulsen

Repræsentant

Sys Marianne Melchiors

Repræsentant

Susanne Morsing Krogsgaard

Repræsentant

Birgitte Ries Møller

Repræsentant

Oluva Rebekka Reinert

Repræsentant

Andreas Kakulidis Toft

Repræsentant

Lucille Rem

Repræsentant

Ane Jørgensen

Repræsentant

Jonas Engkjær Christensen

Repræsentant

Martin Andersen

Repræsentant

Jane Kirkeby Gregersen

Repræsentant

Peter Fraas Nielsen

Repræsentant

Eva Hvolbæk

Repræsentant

Morten Nyborg Lauritsen

Repræsentant

Pernille Lund

Repræsentant

Morten Krause Nielsen

Repræsentant suppleant

Wiebke Otten

Repræsentant suppleant

Konstantinos Kakulidis

Repræsentant suppleant

Christine Rønnow Schmidt Villadsen

Repræsentant suppleant

Kristine Binzer

Repræsentant suppleant

Bettina Grønhøj Meakin

Repræsentant suppleant

Katrine Bjerggaard Fisker

Repræsentant suppleant

Lise Ekholdt

Repræsentant suppleant

Henrik Julsgaard

Repræsentant suppleant

Morten Nyborg Lauritsen

Repræsentant suppleant