Ny praksis - ren børneattest

Før du kan få et ydernummer/erhverve en praksis, skal der foreligge en ren børneattest. Det gælder også, hvis du har en praksis i forvejen og køber en ny.

Påtænker du at købe en almen praksis, skal du derfor i så god tid som muligt kontakte praksisafdelingen i den region, som lægepraksis ligger i.

Regionen fremsender herefter en samtykkeerklæring til din e-boks med anmodning om godkendelse til at indhente børneattesten. Den skal du godkende med dit NemID, hvorefter regionen indhenter din børneattest fra Rigspolitiet.

Giver børneattesten ikke anledning til bemærkninger, giver regionen dig skriftlig besked om, at der intet er til hinder for at få et ydernummer/erhverve en praksis. Herefter kan du gennemføre handlen, og PLO ekspederer den som hidtil.

Man kan sige det sådan, at når PLO har godkendt handlen og ekspederet sagen, møder denne godkendelse børneattesten, som regionen har i forvejen, hvorefter den endelige ret til at virke under ydernummer registreres. Ikke før begge dele er opfyldt kan du blive tilmeldt yderregistreret.

Du kan læse mere i tillægsaftale om vandelsbestemmelse (pdf), der også indeholder en vejledning om procedure for indhentelse og vurdering af børneattester i forbindelse med erhvervelse af en praksis iht. Overenskomst om almen praksis.

Siden oprettet 2. november 2022