Min Læge

Appen Min Læge giver danskerne mobil adgang til egen læge og overenskomstaftalte ydelser som fx konsultation via video.

PLO og Sundhedsministeriet står bag appen Min Læge, som er downloadet af mere end 2 mio. danskere. Løsningen er GDPR-sikker.

Download Min Læge til iPhone

Download Min Læge til Android

Med Min Læge kan borgeren skrive til egen læge, forny en recept, tjekke sin henvisning til andre i sundhedsvæsenet og holde styr på sine aftaler hos lægen. Appen giver også den enkelte patient adgang til egne oplysninger vedrørende vaccinationer og kroniske diagnoser.

Appen er udviklet i tæt samarbejde med systemhusene og deres fælles it-platform, PLSP, og appen ejes i fællesskab af PLO og [Sundhedsministeriet]. Min Læge appen er tilgængelig for patienterne i hhv. App Store og Google Play.

Hvilken betydning har projektet/aktiviteten for almen praksis?
Appen tilbyder en mobil adgang til oplysninger om og kommunikation med egen læge på linje med de hjemmesider, hvorfra klinikken også tilbyder e-ydelser.

Derudover muliggør appen også, at der kan afholdes videokonsultationer mellem patient og læge.

Hvem er de involverede parter i projektet/aktiviteten?
PLO, Primærsektorens Leverandør Service (PLSP), MedCom, systemhusene, [Sundhedsministeriet] og Sundhedsdatastyrelsen samt Danske Regioner.

Hvorfor er projektet/aktiviteten igangsat?
PLO har sammen med det tidligere Sundheds- og Ældreministeriet initieret udviklingen af appen.

Dette dokument beskriver i kort form, hvad appen indeholder og har af skærmbilleder (pdf)

Hvis klinikken har spørgsmål eller oplever problemer med appen, skal man kontakte sit systemhus og få hjælp.

Hvis patienterne oplever problemer med appen, skal patienten kontakte sundhed.dk ( (info@sundhed.dk eller telefon 44 22 20 80), så klinikken ikke skal bruge tid på eventuelt tekniske problemer. Kontaktoplysninger fremgår også af appen under menupunktet ”Support”.

Appen er teknisk knyttet sammen med jeres lægesystem. Hvis I oplever tekniske problemer mellem lægesystemet og appen, eller fx oplever, at appen tilbyder e-konsultation til for mange personer i jeres klinik, så skal dette selvfølgelig rettes, og det skal ske i selve lægesystemet.

Hvis I ikke selv kan gøre dette, eller I oplever andre tekniske problemer i kommunikationen mellem lægesystemet og appen, skal I kontakte supporten hos jeres lægesystemleverandør.

Support til videokonsultationer
PLO oplever en stor efterspørgsel fra klinikkerne om, at de ønsker hjælp ved opstart af brugen af videokonsultationer i Min Læge-appen. Langt de fleste henvendelser drejer sig om hjælp til installation og opsætning af kamera og mikrofon i klinikken.

Vi opfordrer medlemmerne til at kontakte de regionale datakonsulenter, hvis der i klinikken opstår problemer med brugen af videokonsultation.

Kontaktinformationer til datakonsulenter i hver region fremgår her:

Datakonsulenterne kan træffes mellem kl. 08.00 og kl. 16.00 mandag til fredag.

Oplever klinikken problemer med PLO’s løsninger Det virtuelle venteværelse og Min Læge-appen, bedes man i første omgang læse klinikvejledningen her.

PLO har foretaget en rundspørge, hvor syv klinikker er blevet valgt ud, da disse klinikker har flest patienter, som har hentet Min Læge appen. PLO ville undersøge, hvad netop disse klinikker har gjort for at få deres patienter til at bruge appen. Af rundspørgen er der udsprunget en række råd til at få patienterne til at bruge appen.

De fem gode råd er som følger:

  1. Introducer appen under en fysisk konsultation. Fortæl kort patienten, hvilke funktioner der er i appen. Fx at man kan se prøvesvar, se sine vaccinationer samt have e- og videokonsultation med sin læge.
  2. Introducér patienten for muligheden for videokonsultationer. Virtuelle konsultationer er både corona-sikkert, og vil spare patienterne for transporttid og evt. parkeringsudgifter.
  3. Reklamér for Min Læge appen på klinikkens hjemmeside og praksisskærme. Det kan fx gøres på forsiden eller under Selvbetjening sammen med de øvrige selvbetjeningsløsninger og e-ydelser (se eksempler på reklame i næste afsnit) eller på praksisskærme i venteværelset.
  4. Introducér personalet i klinikken for appen og dens funktioner. Klæd evt. sekretæren og sygeplejersken på, så de kan hjælpe patienterne med at få appen op at køre, når de henvender sig pr. telefon eller i skranken.
  5. Hæng plakater om Min Læge appen op i klinikkens venteværelse. Plakater kan bestilles hos PLO. Nævn evt. appen på telefonen, når patienterne er i kø. Husk også at lægge reklame for Min Læge appen på jeres hjemmeside – her kan du fx se, hvordan man har gjort det i Lægehus Nord og Læger Vejgård Torv:

Reklamer for Min Læge-appen

Reklamer for Min Læge-appen

Teksterne må naturligvis gerne genbruges. Link også gerne til minlaegeapp.dk, hvor patienterne/borgerne kan læse mere om Min Læge-appen.

Få videoer og billeder af Min Læge til din praksis her

Alle lægepraksissystemer i almen praksis er koblet til Min Læge appen, men systemerne understøtter funktionerne i appen på forskellig vis.

PLO samarbejder løbende med alle leverandører for at forbedre integrationerne og funktionaliteten, og kortlægningen vil løbende blive opdateret her på siden.

Her kan du få et overblik over, hvilke funktioner dit lægepraksissystem understøtter i Min Læge appen. Lægesystemerne angiver selv farvemarkeringen grøn (understøtter), gul (understøtter delvist) og rød (understøtter ikke). Grå markering angiver, at funktionaliteten er til rådighed i Min Læge appen, men at PLO endnu ikke har lavet aftaler om, at systemhusene skal understøtte funktionalitet. Det er således frivilligt, om lægesystemerne vil understøtte funktionen.

Download skemaet i pdf her.

Er man uenig i en farve eller oplever, at funktioner ikke virker på trods af farvemarkeringen, kan man skrive til ml.plo@dadl.dk.

 

 

 

Siden er oprettet november 2022.