Kompetenceløft af praksispersonale

I 2018 afsatte den tidligere regering en pulje på 60 mio. kr. til et kompetenceløft af praksispersonalet i forbindelse med et oplæg om det nære sundhedsvæsen. Indsatsen kaldes: En læge tæt på dig.Danske Regioner og Sundhedsministeriet har bedt PLO Efteruddannelse om at administrere midlerne og være ansvarlig for udviklingen og udbuddet af efteruddannelsesaktiviteterne under indsatsen. Der kan søges om midler til og med 2023.

Indsatsen betyder at stort set alle PLO-E kurser er tilskudsberettigede. 

Du kan læse mere om indsatsen i denne publikation