Tilskud til efteruddannelse af praksispersonale - sådan søger du

Læger med ydernummer kan søge refusion for kursus- og transportudgifter, samt for tabt arbejdsfortjeneste for personale, der deltager i stort set alle PLO-E kurser. Du søger på samme måde som for lægekurser.

Tilskud til praksispersonalets efteruddannelse

Størstedelen af PLO-E's kursusudbud vil fra 2022 være fuldt tilskudsberettiget. Dvs. der ydes refusion for den fulde kursusafgift og tabt arbejdsfortjeneste for alle kursusdage (kr. 2.820,-/dag).

Der betales ved tilmelding, men efter kurset kan der søges tilskud for udgifterne. Der er ingen begrænsning på antal kurser, der kan søges om tilskud til per personale – dette gælder fra 2022 også for KOL- og DM-kurser.

Det er lægen, der søger tilskuddet via tilskudssystemet. Pengene trækkes IKKE fra lægens egen efteruddannelseskonto, da der er tale om ekstra midler.

Guide til ansøgning om tilskud - se her.