Refusion for efteruddannelse af praksispersonale - sådan søger du

Læger med ydernummer kan søge refusion for kursus- og transportudgifter samt for tabt arbejdsfortjeneste for personale, der deltager i stort set alle PLO-E's kurser. Du søger på samme måde som for lægekurser.

Vær særlig opmærksom på 
En Læge Tæt På Dig-indsatsen har været en stor succes, og efter 1. kvartal 2023 er den afsatte pulje nu opbrugt. Vi gør derfor opmærksom på, at der fortsat vil kunne ansøges om refusion under indsatsen En Læge Tæt På Dig, men at der tages forbehold for udbetaling. Vi forventer en afklaring efter bestyrelsesmøde i Fonden for Almen Praksis ultimo maj 2023.

Sådan søger du refusion for dit personale
Læger med ydernummer kan søge refusion for personale. Du søger på samme måde som for lægekurser.

Refusion for praksispersonalets efteruddannelse
Størstedelen af PLO-E's kursusudbud til praksispersonale har fra 2022 været fuldt refusionsberettiget. Dvs. der ydes refusion for den fulde kursusafgift og tabt arbejdsfortjeneste for alle kursusdage (kr. 2.820,-/dag).

I betaler ved tilmelding, men efter kurset kan I søge refusion for udgifterne. 

Det er lægen, der søger refusionen via fondssystemet. Pengene trækkes ikke fra lægens egen efteruddannelseskonto.

Guide til ansøgning om refusion - se her.