Efteruddannelsesmidler til ansatte læger på regions- og udbudsklinikker

Ansatte læger på regions- eller udbudsklinikker er berettiget til en årlig tildeling på tre dages systematisk efteruddannelse samt kr. 21.400,00 til selvvalgte kurser inkl. studiematerialer.

For at få tildelt midler bedes du sende dokumentation for din ansættelse til PLO's efteruddannelsessekretariat på euf.plo@dadl.dk