Selvvalgt efteruddannelse

Selvvalgt efteruddannelse er en frivilligt anlagt efteruddannelse, der er tilpasset den enkelte læges behov.

Ejer- og ansatte læger i almen praksis har en pulje midler til selvvalgt efteruddannelse udover de 3 dage der tildeles hvert år til systematisk efteruddannelse – en obligatorisk, kollektivt anlagt efteruddannelse inden for temaer, som er relevante for alle læger.