Spørgsmål & svar

Vi vil gerne hjælpe dig på vej, så vi har her samlet svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål der kan være omkring tilmelding, betingelser m.m.

Hvordan med...

Tilmelding
Tilmelding foregår på den konkrete kursushjemmeside. På hjemmesiden oplyses gældende tilmeldingsfrist.

Efter endt tilmeldingsfrist kan ledige pladser forekomme. Ønsker du at tilmelde dig et kursus efter tilmeldingsfristen, er du velkommen til at kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

Priser og betaling
Prisen på det enkelte kursus oplyses på kursushjemmesiden.

Kursusafgiften dækker undervisning, kursusmaterialer og forplejning (samt ophold i enkeltværelse på alle internatkurser).

Betaling af kurset sker online ved tilmelding (Dankort og VISA-Dankort kan anvendes).

Afmelding
Afmelding skal altid ske skriftligt til PLO Efteruddannelse: kurser.plo@dadl.dk

Oplys venligst kursusnummer, navn på kursisten, kursustitel og dato.

Ved afmelding frem til tilmeldingsfristens udløb refunderes kursusafgiften fratrukket et administrationsgebyr på kr. 200,-

Ved afmelding fra tilmeldingsfristens udløb og indtil 14 dage før kursets start refunderes 50% af kursusafgiften (incl. administrationsgebyr).

Ved afmelding senere end 14 dage før kursusstart vil den indbetalte kursusafgift ikke blive refunderet.

Al refundering foregår til dét betalingskort, der blev anvendt ved tilmelding/betaling.

Aflysning
Hvis PLO Efteruddannelse må aflyse et kursus, refunderes det fulde beløb.

PLO-E frasiger sig et hvert ansvar for efterfølgende brug af kursusmateriale, der er blevet anvendt på kurset, uddelt eller udsendt til kursisterne.

Priser og betaling
Prisen på det enkelte kursus oplyses på kursushjemmesiden.

Kursusafgiften dækker undervisning, kursusmaterialer og erhvervsrejseforsikring (der er tegnet forsikring, således at deltagerne både er forsikrede i kursusperioden og eventuelle ferie-fridage før og/eller efter kurset).

Rejsebureauet opkræver særskilt for rejse, ophold og eventuel forplejning (der kan også tegnes særskilt afbudsforsikring til rejse/ophold med rejsebureau). Evt. tilslutningsfly er ikke inkluderet i afgift til rejsebureau og skal ligeledes tilkøbes særskilt. Nærmere detaljer følger i forbindelse med bestilling samt ved tilmeldingsfristens udløb. Rejse/ophold er et anliggende imellem kursisten og rejsebureauet.

Al betaling kan kun ske online ved brug af Dankort og VISA-Dankort.

Afmelding
Afmelding skal altid ske skriftligt til PLO Efteruddannelse: kurser.plo@dadl.dk

Oplys venligst kursusnummer, navn på kursisten, kursustitel og dato.

Ved afmelding frem til tilmeldingsfristens udløb refunderes kursusafgiften fratrukket et administrationsgebyr på kr. 200,-

Ved afmelding fra tilmeldingsfristens udløb og indtil 30 dage før kursets start refunderes 50% af kursusafgiften.

Ved afmelding senere end 30 dage før kursusstart refunderes den indbetalte kursusafgift ikke.

Vores kurser er for alment praktiserende læger og deres praksispersonale. Enkelte kurser er målrettet uddannelseslæger og fase 3-læger. Pensionerede og arbejdsløse praktiserende læger kan også deltage.