SGE-moduler (for læger)

PLO-E har udviklet et koncept, som giver dig mulighed for at tage din systematiske efteruddannelse i en gruppe sammen med dine kollegaer. Det kan f.eks. være i din DGE-gruppe, i din supervisionsgruppe eller i en temagruppe.

Gruppen skal bestå af min. 5 personer. Vi anbefaler, at I er 5-12, da det bidrager til en god gruppedynamik, og det er svært at facilitere en gruppe på mere end 12.

Gruppen vil få tilsendt materiale som indeholder drejebog, cases, arbejdsspørgsmål og en række videoklip med eksperter, som udtaler sig om det pågældende emne. Casene tager udgangspunkt i situationer fra din hverdag i praksis.

For at I som gruppe kan gennemføre et SGE-forløb, skal én i gruppen have taget en facilitatoruddannelse. Læs mere om facilitatoruddannelsen her.

SGE-forløb Tilmelding
 • Den døende patient: Pris kr. 1.500,- (2 moduler a 3 timer)
 • Den ældre patient: Pris kr. 1.500,- (2 moduler a 3 timer)
 • Den tunge psykiatri i almen praksis: Pris kr. 1.500,- (2 moduler a 3 timer)
 • Den diagnostiske udfordring: Pris kr. 3.000,- (4 moduler a 3 timer)
 • Hverdagspsykiatri: Pris kr. 3.000,- (4 moduler a 3 timer)
 • Svimmelhed: Pris kr. 1.500,- (2 moduler a 3 timer)
 • Hovedpine eller føleforstyrrelser: Pris kr. 1.500,- (2 moduler a 3 timer)
 • Ledsmerter: Pris kr. 1.500,- (2 moduler a 3 timer)
 • Søvnforstyrrelser: Pris kr. 1.500,- (2 moduler a 3 timer)
 • Faglig ledelse: Pris kr. 1.500,- (2 moduler a 3 timer)
 • Astma og allergier: Pris kr. 1.500,- (2 moduler a 3 timer)
 • Patienten med flere samtidige sygdomme - forventes klar senest 1. marts 2023

Gruppens facilitator skal senest 14 dage inden forventet start, sende en mail til euf.plo@dadl.dk med informationer om:

 • Tema
 • Antal deltagere i forløbet
 • Forventet start- og slutdato for forløbet
 • Adresse hvortil materialet skal sendes

Når PLO-E har oprettet gruppen, får facilitator tilsendt et tilmeldingslink. Dette skal straks videresendes til deltagerne i gruppen. Hver enkelt deltager følger det tilsendte link og betaler for sin deltagelse i forløbet. Facilitator får tilsendt materiale til gruppen.

Med eller uden konferencested
I kan vælge at afholde SGE-møderne i klinikken, privat eller på kursussted f.eks. Comwell eller Scandic Hotel, som PLO-E har lavet en særaftale med. Se adresseliste og kontaktoplysninger på konferencestederne her. Det er vigtigt ved bestilling af mødelokaler, at I oplyser om særaftale med Lægeforeningen/PLO Efteruddannelse samt at faktura skal udstedes til jer.

Tanken med systematisk efteruddannelse er, at du sørger for at komme igennem de forskellige temaer inden for en årrække. Hvis din efteruddannelsesgruppe vælger at gennemføre et SGE-forløb inden for et tema, som du allerede har gennemført som kursus, er det dog muligt for dig at deltage og samtidig trække på dine midler til systematisk efteruddannelse.

Mangler du en gruppe eller en facilitator?
Er du interesseret i at gennemføre et SGE-forløb, men mangler en facilitator, kan du fx spørge i din klynge, om der er en uddannet facilitator som vil hjælpe. Du kan også kontakte en efteruddannelsesvejleder i jeres region. Vejlederen kan hjælpe med at stille en facilitator til rådighed eller finde en gruppe, som du kan deltage i. Du finder kontaktoplysninger på efteruddannelsesvejlederne her (ligger bag login).