Facilitatoruddannelsen

PLO-E udbyder en uddannelse i facilitering på et 2-dages internat. Hensigten er, at du efter endt uddannelse kan facilitere i flere forskellige formater (klynger, SGE, DGE, KGE).

På kursets første dag bliver du uddannet i generel facilitering. Denne dag er udviklet i samarbejde med KiAP med henblik på at kunne facilitere gode processer på bl.a. klyngemøderne.

På kursets anden dag er der fokus på facilitering af de forskellige gruppebaserede efteruddannelsestilbud, som PLO-E udbyder. Det er en fordel i både klynger og i de mindre SGE- og DGE-grupper, at mere end én person kan facilitere. Dels kan I skiftes, dels understøtter I facilitator bedre, hvis I selv kan teknikken.

Kurser i 2023
Facilitatoruddannelse VEST, 26.-27. april 2023, Kolding (fuldtegnet)
Facilitatoruddannelse ØST, 10.-11. oktober 2023, København (fuldtegnet)

Pris og tilskud
Kurset er gratis, og du kan få udbetalt efteruddannelseshonorar på kr. 4.500,- pr. dag samt få dækket dine transportudgifter (max. kr. 1.500,-). Beløbene trækkes IKKE fra din konto i Fonden.