Efteruddannelse for hele klinikken...

De seneste år har vi haft gode erfaringer med at udbyde en række fælleskurser for læger og deres personale. Evalueringerne har været rigtig gode, og mange har efterfølgende fortalt, at formen gjorde det lettere at anvende det lærte, når de vendte tilbage til klinikken. Kurserne giver mulighed for at forholde sig meget konkret til, hvordan man kan bruge den nye viden i praksis.