PGE - Nu kan praksispersonale også tage efteruddannelse i smågrupper!

PGE står for Personale Gruppebaseret Efteruddannelse.

Kursusformen er sidste nye skud på stammen inden for kurser for praksispersonalet. Det adskiller sig fra de traditionelle kurser ved, at det foregår i små grupper på 5-12 deltagere i dit lokalområde.

Som det første modul udbyder PLO-E et modul om ukompliceret urinvejsinfektion. Modulet tager udgangspunkt i forskellige sygehistorier, som I skal diskutere i smågrupper ud fra en række spørgsmål. Der vil også være videoklip i forbindelse med sygehistorierne. Tidsforbruget er ca. 3 timer.

Gruppedannelse
Gruppedannelsen bestemmer I selv. I kan fx samle personale fra egen og andre klinikker i området, bruge RIV-grupperne, skrive ud i faggrupper på de sociale medier eller bruge lægernes netværk i klyngerne til at skaffe kontakt til andre. I kan holde fast i samme grupper over længere tid, hvor I tager flere moduler, eller I kan samles om et enkelt modul.

Mødeleder
Der er ikke en underviser til stede, når I gennemgår modulet. Gruppen udvælger en mødeleder, som vil få tilsendt lidt mere skriftligt materiale end de øvrige deltagere samt en video med råd til rollen som mødeleder. Rollen som mødeleder er noget alle kan påtage sig, så vær ikke bange for at kaste dig ud i det. Det er en rolle, som kan gøres stor eller lille afhængig af ønsker og øvelse. Mødelederen forventes ikke at have større faglig viden om mødeemnet end deltagerne.

Bestilling af PGE-modulet Tilskud fra Fonden for Almen Praksis

Modulet er gratis. Gruppens mødeleder skal senest 3 uger inden forventet start, sende en mail til euf.plo@dadl.dk med informationer om:

  • Emne
  • Antal deltagere i forløbet
  • Forventet start- og slutdato for forløbet.

Mødeleder vil modtage materialet pr. mail senest 2 uger inden start. Det er mødeleder, som videresender materialet til resten af gruppen.

Modulet er godkendt til ½ dags tilskud fra Fonden for Almen Praksis (søges af lægen i hver personales klinik).

  • Tabt arbejdsfortjeneste kr. 1.410,-
  • Transportudgifter.

Derudover er der mulighed for at få dækket udgifter til forplejning på op til kr. 200,-/deltager. Det foregår ved, at én læge fra en af deltagernes klinik lægger ud for de samlede forplejningsudgifter og søger dem refunderet samme sted, som der søges om tabt arbejdsfortjeneste og evt. tilskud til transport.