Fokus: Gratis kurser for læger i lægedækningstruede områder

Er du læge i introstilling eller hoveduddannelse og har du - eller har du haft - uddannelsesplads i et lægedækningstruet område, er det nu muligt at komme gratis på kursus

I OK22-aftalen mellem PLO og Danske Regioner er det aftalt, at læger i introstillinger og hoveduddannelsen fremover skal have gratis adgang til alle kurser (af op til 2 dages varighed), der udbydes af PLO Efteruddannelse. Dertil kommer, at det også vil blive gratis at deltage i Nordisk Kongres. Betingelsen er dog, at du i forbindelse med uddannelsen har været tilknyttet en praksis i et lægedækningstruet område. Udover gratis deltagelse i kurset dækkes også tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med fraværet. Endvidere dækkes transportudgifter til og fra kurset.

Er du i tvivl om den klinik du har været i/skal være i ligger i et lægedækningstruet område, kan du se på disse oversigter. Er du stadig i tvivl, kan du kontakte PLO’s medlemsservice (tlf.: 3544 8490 eller plo@dadl.dk).

Sådan tilmelder du dig et kursus
Ønsker du at deltage i et kursus hos PLO-E, beder vi dig i første omgang om at sikre dig, at kurset ikke er fuldtegnet - dette gør du ved at tjekke vores kursusoversigt. Er der ledige pladser, skal du derpå sende en mail til: uddannelseslaeger.plo@dadl.dk. I mailen skal du oplyse følgende:

- Kursusnummer, -titel og -dato
- Fulde navn
- Email
- Mobilnummer
- Eventuelle hensyn (madallergi eller andet)
- Om du er introlæge, fase 1, 2 eller 3
- Hvor og hvornår du har været i en klinik i et lægedækningstruet område.

Såfremt vi kan tildele dig en plads på kurset, vil du modtage en mail med en tilmeldingsbekræftelse.

OBS! Skulle dine planer ændre sig, så du alligevel ikke kan deltage i kurset, er det meget vigtigt, at du giver os besked, så vi har mulighed for at tilbyde pladsen til en anden kursist.