Analyser og undersøgelser fra Overlægeforeningen

Afvandring fra offentlig til privat psykiatri (sommeren 2022)

Arbejdsvilkårsundersøgelse - deltidsrapport om stress (juni 2022)

Undersøgelse af ubesatte speciallægestillinger på landets sygehuse 4. kvartal 2021 - juni 2022

Psykiatri - brug af kliniske retningslinjer - december 2021

Arbejdsvilkårsundersøgelsen 2020 - samlet - december 2021

Travlhed og underbemanding fører til forværring af tilstand for patienter og utilsigtede hændelser - oktober 2021

Arbejdsvilkårsundersøsgelsen del IV: Travlhed og personalemangel betyder for tidlig udskrivning, aflysninger og genindlæggelse af patienter - oktober 2021

Arbejdsvilkårsundersøgelsen del III: Overlæger har mindre tid til patienterne - september 2021

Rapport om krænkende handlinger - februar 2021

Rapport  om overlægers efteruddannelse (juni 2021)

Arbejdsvilkårsundersøgelsen del II arbejdstid og bibeskæftigelse - 2020

Medlemstilfredshedsundersøgelse 2020

Sådan påvirker covid-19 overlægerne - maj 2020

Analyse af sundhedsplatformen overlægers tidsforbrug - februar 2020

Undersøgelse om aflysninger, overbelægning og for tidlig udskrivning 2019 

Forskningsrapport - Klinisk forskning svækkes på sygehusene - april 2019

Overlægen i virkeligheden. Hvad er en overlæge? Forår 2019

Implementering af SP i Region Sjælland - konsekvens for overlægernes tidsforbrug - januar 2019

Stor forskel i de kommunale sundhedstilbud - november 2018

Lægers arbejdsglæde falder pga Sundhedsplatformen - juli 2018

Arbejdsvilkårsundersøgelsen 2017