Få indflydelse på overenskomsten

De kollektive overenskomster har haft stor betydning for, at vi generelt har et gode forhold på det danske arbejdsmarked. Ulempen kan være, at det føles som om forhandlingerne sker langt væk fra den enkelte. Men du kan faktisk få indflydelse på forberedelsen af forhandlingerne, hvis du ønsker det:

 • Deltag i Overlægeforeningens virtuelle medlemsmøder den 19. januar kl. 19.30 – 21.00 eller den 31. januar kl. 19.30 – 21.00. Tilmeld dig her
 • Inviter forhandlingsdelegationen på besøg ved at skrive til OK24.fas@dadl.dk
 • Mød op og deltag i diskussionen med forhandlingsdelegationen på et af de medlemsmøder, som allerede er aftalt – se nedenfor.
 • Diskuter overenskomstforhandlingerne med din repræsentant i Overlægeforeningens repræsentantskab, og giv dit mandat med forud for forårets repræsentantskabsmøde den 11. maj i Kolding, hvor kravene skal vedtages.
 • Du kan også sende dit forslag til krav til OK24.fas@dadl.dk. Så indgår det i bestyrelsens drøftelser af, hvilke krav Overlægeforeningen skal prioritere.

OK24 turne - medlemsmøder

 • 19-01-2023  Virtuelt OK 21 medlemsmøde fra Store Sal - 1 kl. 19.30- 21.00
  Se slides fra mødet

 • 31-01-2023  Virtuelt OK 21 medlemsmøde fra Store Sal - 2 kl. 19.30-21.00

 • 07-02-2023  kl. 15.30-17.00 Nordsjællands Hospital 

 • 27-02- 2023  kl. 16.30-18.30 Villa Medici Region Midt

 • 05-04-2023 kl. 08.00-09.00 Aarhus Universitetshospital