Repræsentantskab i Nordjylland

Anne Haase Juhl

Specialeansvarlig overlæge

Repræsentant

Bjarne Brødsgaard Dencker

Overlæge

Repræsentant

Hanne Levisen Dalsgaard

Specialeansvarlig overlæge

Repræsentant

Helga Angela Gulisano

Cheflæge

Repræsentant

Helle Laugesen

Overlæge

Repræsentant

Jon Kaspersen

Overlæge

Repræsentant

Katja Christina Schielke

Overlæge

Repræsentant