Om Overlægeforeningen

Medlemmer af Overlægeforeningen er overenskomstansatte overlæger, ledende overlæger, cheflæger og specialeansvarlige overlæger ansat i det offentlige sygehusvæsen, ved private hospitaler og andre sygdomsbehandlende institutioner.

Overlægeforeningen har pr. 1. november 2022 6851 medlemmer.