Lægebil og præhospital virksomhed

Særlige aftaler for det præhospitale område (lægebiler, lægehelikoptere, AMK og 1813):

Der er indgået aftaler med de enkelte regioner om løn- og ansættelsesvilkår i forbindelse med ansættelse ved lægebiler, AMK funktioner og bemanding af 1813 i region Hovedstaden.

Region Nordjylland er der indgået Regional aftale om bemanding af lægebilen og AMK  januar 2021.    

I  Region Midt I er der indgået Regional aftale for honorering ved konsulenttilknytning til det præhospitale område april 2019.

Region Syddanmark er der indgået aftale om bemanding af lægeambulancer i Region Syddanmark, den 30. juni 2009 med allonge af 24. juni 2011.

Region Sjælland er der indgået aftale om bemanding af Akut Medicinsk Koordinationscenter af 2017 med allonge om beredskabsvagt  af 1. juni 2016.

I Region Hovedstaden gælder aftale om akutlægebilen i Region Hovedstaden af 13. januar 2009 mellem Yngre Læger og RLTN

Vedrørende 1813 blev en aftale mellem FAS/YL og RLTN for timelønnede læger ansat til akuthjælp i Region Hovedstaden indgået den 23. maj 2016.

Aftale mellem FAS/YL og RLTN for Læger ansat ved den landsdækkende akutlægehelikopter blev indgået den 19. december 2017 med ikrafttræden pr. 1. januar 2018.