Overlægers gennemsnitslønninger

Tabellerne viser gennemsnitslønningerne pr. måned i de enkelte regioner opgjort på stillingsbetegnelse.

Netto gns. 2022 2. kvartal

Netto gns. 2022 3. kvartal

Stilling/regioner

Alle Region Nord Region Midt Region Syd Region H

Region Sj

             
Overenskomst-ansatte overlæger 71.185 72.773 71.009 71.252 70.780 71.714
Ledende overlæger fra 1.6.2022 78.325 80.127 77.176 79.148 76.182 77.994
Cheflæger fra 1.6.2022 90.609 92.325 88.789 92.348 90.233 89.661
Overlæger
(ansat før 1996)
75.277 76.228 74.472 76.619 74.887 75.024
Ledende overlæger/
professorer fra 1.6.2022
75.789 78.526 73.095 75.622 75.648 0

 

Nettolønnen indeholder ud over grundlønnen lokalt aftalte løntillæg (kvalifikationstillæg, funktionstillæg og resultatløn samt evt. overgangstillæg og åremålstillæg), men indeholder ikke bidrag til pension  og vagthonorering.

Når du i forbindelse med ny stilling forhandler løn, tilråder vi, at du anvender oplysningerne om nettoløn, da lokalt aftalte tillæg altid er pensionsgivende medmindre andet aftales.

Kilde: KRL (Regioner og Kommuners løndatakontor) og egne beregninger