Cheflæger

Grundlønninger pr. 1. januar 2023
Overgang til nye titler og lønindplaceringer

Ved Overenskomsten fra 2021 blev der aftalt nye titler og dermed blev ledende overlæger til cheflæger og specialeansvarlige overlæger til ledende overlæger, medmindre der er indgået individuel aftale om at fortsætte som specialeansvarlig overlæge. De nye titler gælder fra 1. juni 2022 (dog undtaget Region Nordjylland ).

Cheflæger

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 52    708.979,00 59.081,58
Tillæg 195.971,00 213.996,00 17.833,00
Løn i alt   922.975,00 76.914,58

Noter:
Generelt: Arbejdsgiver indbetaler 21 pct. af tillæg til Lægernes Pensionskasse (pr. 1.04.22)

Overgangsordning:

Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt kr. 25.685 (23.522 i 01.04.2018-niveau).
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt.

Reguleringssatsen for grundbeløb er 1,091976