Løn overlæger

Her finder du gældende løntabeller for ansatte på landets hospitaler og sygehuse.

Overgang til nye titler og lønindplaceringer:
Ved Overenskomsten fra 2021 blev der aftalt nye titler og dermed blev ledende overlæger til cheflæger og specialeansvarlige overlæger til ledende overlæger, medmindre der er indgået individuel aftale om at fortsætte som specialeansvarlig overlæge. De nye titler gælder fra 1. juni 2022 (dog undtaget Region Nordjylland ).

Klik på din stillingsbetegnelse for at se gældende løntabel. Du kan også se pensionstallene og en oversigt over lokal løn og aftaler.