Merarbejde

Som overlæge har du pligt til at udføre merarbejde, hvis ledelsen pålægger dig det

Merarbejde kan opstå som følge af f.eks. længerevarende sygefravær i afdelingen og venteliste-/pukkelafvikling – også uden for normal arbejdstid.

Vær opmærksom på, at merarbejdet:

  • Skal være midlertidigt
  • Ikke må antage en permanent karakter, hvor den ugentlige arbejdstid systematisk planlægges til mere end 37 timer i gennemsnit.

Du kan også selv rejse en merarbejdssag, hvis du mener, at betingelserne for at få honoreret merarbejdet er opfyldt.

Overlæger er omfattet af merarbejdsaftale for overenskomstansatte akademikere

Tjenestemænd er omfattet af: Aftale om godtgørelse for merarbejde for tjenestemænd uden højeste tjenestetid.