Speciallægekonsulenters løn i staten

Staten - Lønninger pr. 01. oktober 2022

Reguleringssats 1,137411

A – Konsulenter med beskæftigelse i 3 timer pr. uge og derunder (1)
  Grundbeløb  Pr. måned
  31. mar 2012 01-10-2022
Pr. påbegyndt time 594,11 675,75
(1) Der kan kun imellem den ansættende mydighed og konsulenten aftales et gennemsnitligt timetal pr. uge eller hvilket lønnen beregnes, og således at der holdes ferie med løn. _
_
B – Konsulenter med beskæftigelse i mere end 3 timer pr. uge
Gennemsnitligt ugentligt timetal Grundbeløb årligt  Pr. måned
31. mar 2012 01-10-2022
4 83.734 7.936,66
5 104.799 9.933,29
6 125.688 11.913,24
7 146.579 13.893,38
8 167.644 15.890,01
9 188.533 17.869,96
10 218.803 20.739,08
11 240.683 22.812,96
12 262.565 24.887,03
13 284.445 26.960,91
14 306.325 29.034,79
15 328.205 31.108,66
 
C – Konsulenter ved statsamternes sociale ankenævn og revaliderings- og pensionsnævn samt konsulenter ved de tidligere amtsankenævn
_ Grundbeløb  01-10-2022
31. mar. 2012
Pr. påbegyndt time uanset timetal 594,11 675,75
_
_
Befordringsgodtgørelse: 3,70 pr. km. (1.5.2022 niveau)