Sessionslægers løn i staten

Sessionslæger - lønninger pr. 1. oktober 2022

Reguleringssats: 1,137411

  Grundbeløb 31. marts 2012 01. oktober 2022 Årsløn Månedsløn
Basisløn årligt 570.866,00 649.309,00 649.309,00 54.109,08

Pr. 1. april 2009 indbetaler ansættelsesmyndigheden et samlet pensionsbidrag på 17,9 pct. af basisløn og eventuelle faste tillæg.