Overenskomstansatte overlægers løn

Grundlønninger pr. 1. oktober 2022 for overenskomstansatte overlæger

Reguleringssats 1,083866

Overlæge ansat før 01.04.2021 eller med mindst 3 års anciennitet som overlæge efter overenskomst:

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Grundløn                             738.048                       799.945,00                         66.662,08
Fleksibilitetstillæg (1)                             16.532                         17.918,00                           1.493,17
Løn i alt                          817.863,00                         68.155,25

Overlæge ansat efter 01.04.2021 efter overenskomst

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Grundløn + fast                            708.048                       767.429,00                         63.952,42
Fleksibilitetstillæg (1)                             16.532                         17.918,00                           1.493,17
Løn i alt                         785.347,00                         65.445,58

Overlæger ansat før 01.04.2021, som er omfattet af overenskomsten, men bibeholder tjenestemandsansættelse

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 51   618.444,00 51.537,00
Tillæg 167.072 181.084,00 15.090,33
Løn i alt   799.528,00 66.627,33
+ Fleksibilitetstillæg (1) 16.532 17.918,00 1.493,17
Løn i alt   817.446,00 68.120,50

Overlæger ansat efter 01.04.2021 som er omfattet af overenskomsten, men bibeholder tjenestemandsansættelse

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 51   618.444,00 51.537,00
Tillæg 137.072 148.568,00 12.380,67
Løn i alt   767.012,00 63.917,67
+ Fleksibilitetstillæg (1) 16.532 17.918,00 1.493,17
Løn i alt   784.930,00 65.410,83

Tjenestemænd
Overlæger ansat inden 1. januar 1996 efter protokollat nr. 1 - Aftalen vedr. lægelige chefer. 

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 51   618.444,00 51.537,00
Overlæger + tillæg 174.330 188.950,00 15.745,83
Løn i alt   807.394,00 67.282,83

 

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 51   618.444,00 51.537,00
Vagtbærende overlæger (2) 136.023 147.431,00 12.285,92
Løn i alt   765.875,00 63.822,92

 

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 52   703.713,00 58.642,75
+ tillæg 128.362 139.127,00 11.593,92
Løn i alt   842.840,00 70.236,67

Noter
(1) Fleksibilitetstillæg ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt 
(2) Der indbetales til Lægernes Pensionskasse kr. 1.094,16 pr. måned 

GENERELT: Arbejdsgiver indbetaler 19,56 % af tillæg til Lægernes Pensionskasse

Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 25.495 kr. (23.522 i 01.04.2018-niveau).
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt.