Ugens spørgsmål

Her finder du udvalgte spørgsmål og svar stillet af medlemmerne.

 

Spørgsmål:

Sygdom og rejse. Kan man være i sit sommerhus i Spanien under en stresssygemelding?

Svar: 

Det korte svar er nej. Sygdom er en feriehindring.

Der kan dog være mulighed for alligevel at holde ferie. Det forudsætter, at ferien ikke forhaler eller forværrer sygdommen. Du skal bede om at få din læges vurdering, og herefter kan du aftale med din arbejdsgiver, at du raskmeldes og afvikler din ferie i den aftalte periode. Du skal herudover kontakte din kommune, før ferien indledes og aftale med dem, at du teknisk raskmeldes under ferien, men genoptager sygeperioden efter ferien, således at du ikke starter en ny sygeperiode efter ferien.
Dette vil ellers medføre, at din arbejdsgiver mister sygedagpengerefusion.

Det spiller i øvrigt ingen rolle om ferien afvikles i udlandet eller i Danmark.