Tilkøb af services til videnskabelige selskaber

Ajourføring af hjemmesider

Vi hjælper gerne med at opdatere jeres videnskabelige selskabs hjemmeside.

Priser for ajourføring af hjemmesider er vedledende:

  • Op til 10 timer: 4.925,- kr. årligt
  • 11 og 20 timer: 9.300,- kr. årligt
  • 21-30 timer: 13.676,- kr. årligt

Alle priser er vejledende og pristalsreguleres årligt. Alle priser er eksklusiv 25 % moms.

Hvis jeres videnskabelige selskab ønsker bistand til at oprette en hjemmeside eller lave en væsentlig omstrukturering af en eksisterende hjemmeside, vil vi gerne hjælpe, men der skal forinden være indgået en konkret aftale. Vi kan desværre ikke tilbyde udvikling af en teknisk løsning af jeres hjemmeside.

 

Mødefaciliteter i Domus Medica

Der er mulighed for at bruge mødefaciliteterne i Domus Medica i København mod betaling. Læs mere om mødefaciliteter i Domus Medica

Hjælp til regnskab

Ønsker I hjælp til at betale regninger, bogføre bilag og udarbejde årsregnskab, kan Lægeforeningens sekretariat hjælpe. Ønsker I et samlet tilbud for sekretariatsbistand og hjælp til regnskab, kan vi også tilbyde det.
Har du nogle spørgsmål til hjælp med regnskab, er du velkommen til at kontakte Økonomichef Frederik Schønning på fs@dadl.dk.

Kursusadministration

Lægeforeningens sekretariat kan også hjælpe med administration af kurser. Har du nogle spørgsmål til dette, er du velkommen til at kontakte vores kursussekretærer på kursus@dadl.dk.

Se liste over selskaber, der får bistand fra Lægeforeningen