Lægeforeningens Udvalg om Uddannelse

Udvalgets formål er at varetage Lægeforeningens interesser på det uddannelsespolitiske område. Udvalget skal sørge for, at varetagelsen er fagligt funderet, velkoordineret og helhedsorienteret, så der sikres en fælles, høj uddannelsesstandard for alle læger. Udvalget skal arbejde for at skabe sammenhæng, så der sikres en rød tråd i lægers livslange læring fra optag på medicinstudiet til pension.

Christina Neergaard Pedersen

Formand

Afdelingslæge

Anders Dupont

Medlem

Almen praktiserende læge

Jonas Siewers Olsen

Medlem

Læge (trin 1)

Connie Bondo Dydensborg

Medlem

Almen praktiserende læge

Joachim Frølund Hansen

Medlem

Almen praktiserende læge

Barbara Malene Fischer

Medlem

Overlæge

Inger Agnethe Brødsgaard

Medlem

Cheflæge

Søren Ulrik Hast Prins

Medlem

Almen praktiserende læge

Gunver Lillevang

Medlem

Almen praktiserende læge

Niels Kristian Kjær

Medlem

Almen praktiserende læge

Christine Kroer Nielsen

Medlem

Læge (trin 2)

Ane Marie Ahm Petersen

Medlem

Praktiserende speciallæge

Sys Marianne Melchiors

Medlem

Almen praktiserende læge

Bjarne Rønde Kristensen

Medlem

Specialeansvarlig overlæge

Kristine Søgaard Dahl

Medlem

Læge (trin 1)