Lægeforeningens Forskningsudvalg

Formålet med udvalget er at styrke Lægeforeningens rolle i det politiske arbejde for bedre betingelser for forskning på sundhedsområdet, herunder ved at overvåge den offentlige forskningspolitiske debat, at styrke rammerne for den patientnære forskning og ved at støtte op om, at forskningsbaseret viden opbygges og omsættes bedst muligt i sundhedsvæsenet. Forskningsudvalget skal påpege temaområder, hvor rammerne for forskning kan forbedres, herunder vedr. finansiering, karriereforhold, kvalitetsudvikling, tværsektorielt samarbejde etc.

Sanne Marie Thysen

Formand

Læge (trin 1)

Udpeget af: Lægeforeningens bestyrelse

Merete Nordentoft

Medlem

Overlæge

Udpeget af: Lægeforeningens bestyrelse

John Brandt Brodersen

Medlem

Professor

Udpeget af: Praktiserende Lægers Organisation

Niels Ulrich Holm

Medlem

Almen praktiserende læge

Udpeget af:

Barbara Malene Fischer

Medlem

Overlæge

Udpeget af:

Anders Perner

Medlem

Overlæge

Udpeget af:

Rebecca Kjær Andersen

Medlem

Udpeget af:

Thomas Gryesten Jensen

Medlem

Institutleder

Udpeget af: Foreningen af Speciallæger

Anna Inger Roe Rasmussen

Medlem

Klinisk assistent/Ph.d.

Udpeget af: Yngre Læger

Søren Overgaard

Medlem

Overlæge

Udpeget af: Org. af Lægevidenskabelige Selskaber