Henvisninger via Den Nationale Henvisningsformidling (DNHF)

Det er nu blevet muligt at lave henvisninger ved at anvende Den Nationale Henvisningsformidling (DNHF) uden at have et ydernummer.

For at benytte dig af systemet skal du registrere dig i flere forskellige registre, inden du kan komme i gang.  

Disse krav skal du leve op til for at benytte DNHF: 

Vær i øvrigt opmærksom på, at reglerne om journalføring og håndtering af journaler mm. er blevet opdateret og er netop trådt i kraft. På styrelsens hjemmeside kan du finde vejledningerne, og du kan orientere dig om de vigtigste ændringer og præciseringer i journalføringsbekendtgørelsen.

Vejledninger til at komme i gang

Ønsker du at benytte henvisningsmulighederne via DNHF, kan du benytte nedenstående vejledninger:

Har du spørgsmål vedr. reglerne og den konkrete brug af systemerne, kan du kontakte de relevante myndigheder (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedr. CVR, Sundhedsdatastyrelsen vedr. SOR og Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. behandlingsstedsregistret) og Den Nationale Henvisningsformidling.