Udvalg i FPL

Foreningen af pensionerede læger nedsætter egne udvalg efter behov og indgår tillige i en række af Lægeforeningens udvalg. Foreningen har p.t. nedsat tre udvalg, som løbende vil arbejde med forskellige temaer.

Forretningsudvalget

Udvalget består af Ole Nørskov, Per Gandrup og Beth Lilja.

FPL's repræsentation i Lægeforeningens nævn og udvalg

  • Etisk udvalg: Johannes Gaub
  • Udvalget om regional aktivitetspulje: Ole Nørskov
  • Lægeetisk nævn: Lars Bønløkke og Søren Kjærem Nielsen (suppleant)
  • Fhv. Direktør Leo Nielsen og Hustru Karen Margrethe Nielsens Legat for Lægevidenskabelig Grundforskning: Jens Haase