Sådan arbejder FPL

  • FPL afholder hvert år et årsmøde.
  • FPL’s bestyrelse udsender nyhedsbreve til medlemmerne flere gange årligt.
  • FPL udarbejder relevante politikker og vejledninger for medlemmerne, bl.a. medlemmernes muligheder for receptudstedelse og henvisninger via IT.
  • FPL arbejder selv med udvalg og indgår i flere af Lægeforeningens udvalg. FPL’s repræsentanter i Lægeforeningens udvalg rapporterer tilbage til FPL’s bestyrelse bl.a. på årsmødet.
  • FPL’s regionale repræsentanter har en post som observatør i Lægeforeningens regionale bestyrelser og medvirker til disses aktiviteter.
  • FPL bidrager som mentorer i Lægeforeningens mentorordning.
  • FPL tilstræber hvert år at arrangere kurser og møder med et fagligt foredrag efterfulgt af socialt samvær og spisning. FPL’s arrangementer er åbne for alle lægeforeningens medlemmer i regionen.
  • FPL bidrager i udformningen vejledninger m.m. af speciel interesse eller med særlig værdi for pensionerede/ ikke-erhvervsaktive læger.
  • FPL holder sig løbende orienteret om Lægernes Pensions drift, økonomi og investeringer.