Nyhedsbrev fra FPL, september 2022

Kære medlem

Med efterårets komme får du her lidt nyt fra Foreningen af Pensionerede Lægers bestyrelse.

Vi ses til gode fysiske og virtuelle arrangementer i FPL

Der er den 5. september i Region Syd og den 7. september i Region Midt afholdt fysiske medlemsarrangementer med mulighed for virtuel deltagelse. Den virtuelle deltagelse var åben for alle medlemmer. 

Der har været meget stor interesse også for virtuel deltagelse til FPL’s arrangementer. Der er flere grunde til, at vi prøver at supplere fysiske arrangementer med virtuel deltagelse: På den måde kan medlemmer deltage, som bor udenfor den region, der afholder arrangementet, og det samme gælder, hvis kurset er overtegnet. 

Jeg og bestyrelsen vil dog gerne understrege, at det på ingen måde er hensigten at erstatte fysiske møder med virtuelle. Møderne er som udgangspunkt altid fysiske, da et af de vigtige formål ved disse arrangementer netop er, at vi kan møde hinanden og netværke.

Jeg og resten af bestyrelsen håber at se mange af jer til efterårets kommende arrangementer. Følg med på vores hjemmeside Læger.dk, hvor nyheder og kommende arrangementer bliver annonceret. Vi forsætter naturligvis med at sende invitationer ud.

Herunder kan du læse nyt om de kommende valg til FPL’s bestyrelse.

Kontakt endelig mig eller andre fra bestyrelsen, hvis du skulle have nogle spørgsmål. 

Med venlig hilsen

Ole Nørskov
Formand for Foreningen af Pensionerede Læger


Bliv en del af FPL’s bestyrelse

Har du lyst til at blive en del af Foreningen af Pensionerede Lægers bestyrelse og få en post i Lægeforeningens repræsentantskab? Så har du chancen nu. 

Fra den 7.- 13. november skal vi i Foreningen af Pensionerede Læger vælge delegerede til Lægeforeningens repræsentantskab. FPL vælger 11 repræsentanter, og de udgør samtidig Foreningen af Pensionerede Lægers bestyrelse. Der skal vælges repræsentanter og suppleanter i følgende regioner:

•    Region Hovedstaden: 1 repræsentant og 1 suppleant
•    Region Sjælland: 1 repræsentant og 2 suppleanter.

Bestyrelsen mødes fire gange om året, og det første møde efter valget bliver den 8. december 2022 i København. Derudover afholdes FPL’s Årsmøde den 11. maj 2023. Lægemødet i 2023 afholdes den 12.-13. maj, hvor FPL’s bestyrelse også deltager. 

Valgperioden i bestyrelsen er 2 år. Lægeforeningen har vedtaget nye valgperioder, som betyder, at man i fremtiden ved nyvalg bliver valgt for to år ad gangen. Til gengæld kan man være valgt i alt 8 år inden for enhver sammenhængende periode på 12 år. 

Meld dit kandidatur inden den 17. oktober 
Har du lyst til at stille op, og bor du i en af de regioner, hvor der skal være valg, skal du melde dit kandidatur og sende et valgoplæg til din regionale Lægeforenings sekretariat senest den 17. oktober 2022 til: 

-    Region Sjælland: Anita Andersen, ana@dadl.dk
-    Region Hovedstaden: Marianne Arnvig, maar@dadl.dk

Elektronisk valg i uge 45
Valgene afvikles i hver region via elektronisk stemmeafgivelse. Mere information følger i Ugeskrift for Læger og i nyhedsbreve fra Lægeforeningen regionalt.

Bestyrelsen står naturligvis til rådighed, hvis du vil vide mere om bestyrelsesarbejdet i FPL eller har andre spørgsmål.

Rigtig godt valg!