Nyhedsbrev fra FPL, juni 2022

Kære medlemmer
Hermed en sommerhilsen fra FPL, inden ferien banker på.

Foreningen af Pensionerede Læger er nu en regulær forening

På årets Lægemøde den 20.-21. maj stemte repræsentantskabet vedtægtsændringer igennem efter anbefaling fra Lægeforeningens bestyrelse, der medførte, at FPL nu er en regulær forening under Lægeforeningen. Tidligere stod der blot i vedtægterne, at vi kunne organisere os, og selvom Foreningen af Pensionerede Læger reelt har eksisteret siden 2010, er vi altså først nu officielle. I FPL’s bestyrelse er vi utrolig glade for denne anerkendelse.

Samtidig blev det stemt igennem, at FPL er sikret 11 ud af repræsentantskabets 107 pladser. Dette antal pladser er fast og ændres ikke, uanset om foreningens medlemstal skulle stige eller falde. Princippet er, at FPL aldrig må få flere repræsentanter end den mindste af de tre forhandlingsberettigede foreninger.
Ovenstående resultat er opnået efter intense forhandlinger i Lægeforeningens Demokratiudvalg, og de blev næsten enstemmigt vedtaget af repræsentantskabet. Tak til mine forgængere Mogens Hüttel og Lars Bønløkke for jeres store forarbejde.

Tak for et godt Årsmøde den 19. maj i Aalborg

Traditionen tro blev FPL's Årsmøde afholdt dagen før årets Lægemøde, hvor foreningen gjorde status. Derudover havde vi inviteret leder af Stenomuseet i Aarhus, læge Morten Arnika Skydsgaard, til at holde foredrag om epidemiernes historie i Danmark på baggrund af sin bog af samme navn. Tak for et spændende foredrag og en god eftermiddag sammen.
Herunder finder I en række andre nyheder fra FPL’s bestyrelse.

Kontakt endelig mig eller andre fra bestyrelsen, hvis I skulle have nogle spørgsmål. 
Med ønsket om en god sommer.

 
Ole Nørskov
Formand for Foreningen af Pensionerede Læger


Valg til Lægernes Pension

Den 7. februar var der valg til de 125 pladser som delegeret til generalforsamlingen i Lægernes Pension. Foreningen af Pensionerede Læger blev fint repræsenteret med seks pladser til Lægeforeningens liste og én til listen Lige Pension. Hidtil har Lægeforeningens liste beklædt fire ud af syv pladser i pensionskassens bestyrelse, men i år mistede Lægeforeningens liste sit flertal, idet Lægeforeningens liste fik tre bestyrelsespladser, mens listen Læger For klimaet fik én plads. Hvad det får af betydning for Pensionskassens fremtidige kurs er indtil videre uvist.


Gode regionale FPL-aktiviteter

Der er gode og spændende FPL-aktiviteter i alle Lægeforeningens fem regioner, mest ved foredrag og ofte også afholdt for øvrige medlemmer af Lægeforeningen. Foreningens arrangementer er præget af høj faglighed kombineret med socialt samvær helt i tråd med vores formål.

Der er heldigvis en god tradition for at udveksle idéer til foredrag i foreningen, så gode emner kan udbredes til foredrag i flere regioner. I FPL's bestyrelse vil vi danne os et overblik aktiviteterne, så vi kan styrke erfaringsudvekslingen yderligere.


Nyt projekt om livet som pensioneret læge

FPL er allerede velorganiseret og velfungerende takket være de tidligere bestyrelser og formænd, og derfor vil vi i bestyrelsen kaste nogle kræfter efter et nyt og forhåbentlig berigende projekt. Projektet ønsker at beskrive lægers situation og overvejelser før, under og efter pensionering. Undersøgelsen kortlægger pensionisternes arbejdskraftressource men berører også de psykologiske og sociale aspekter, der os bekendt ikke er beskrevet tidligere. Projektet er afstemt med både PLO, FAS og Yngre Læger. Vi starter med en række fokusgruppeinterviews, og senere vil vi udsende spørgeskema til en række medlemmer, herunder et udpluk af jer. Projektet skulle gerne resultere i en møderække, der belyser flere aspekter af livet som pensioneret læge, end der hidtil har været beskrevet. Vi ser frem til at kunne fortælle meget mere om dette.


Covid og Ukraine

Coronaepidemien medførte et pludseligt fokus på pensionerede læger, da pensionerede læger gjorde en stor indsats i vaccinationscentre, hosteklinikker m.v. Indsatsen fik også en positiv presseomtale.

Krigen i Ukraine har igen medført omtale af pensionerede læger som ressource, og vi har fået mange henvendelser fra jer vedrørende muligheder for at hjælpe. Situationen har dog udviklet sig således, at sygehusene og PLO har meddelt, at de indtil videre ikke har behov for yderligere kapacitet. Flygtningetallet er heller ikke blevet så stort som ventet.


Vil du være med i FPL’s bestyrelse?

Op til Lægemødet i maj lykkedes det med stort besvær at skaffe nok deltagere til vores tilkæmpede 11 repræsentanter i Lægeforeningen. I november måned er der igen valg til FPL’s bestyrelse, og der kommer en række udskiftninger bl.a. som følge af funktionstidsreglen. Derfor er der behov for nye kandidater, der har lyst til at stille op til bestyrelsesposterne i FPL og bidrage til foreningens arbejde. Det er ikke alle kandidater, der bliver valgt til bestyrelsen, men der er også behov for en række nye suppleanter, som der ofte også er behov for i det regionale arbejde.

Arbejdet i foreningen er både spændende og inspirerende, så overvej allerede nu, om du kunne have lyst til at stille op, og find gerne nogle flere, der vil.