Bestyrelsen i Lægeforeningen Nordjylland

Bestyrelsen består af 6 medlemmer og en formand. De forhandlingsberettigede foreninger vælger eller udpeger hver 2 medlemmer i henhold til deres egne vedtægter. Repræsentanterne fra de forhandlingsberettigede foreninger vælger blandt sine udpegede medlemmer herefter en formand. Den forhandlingsberettigede forening, der herefter kun er repræsenteret ved 1 medlem, vælger yderligere 1 medlem til bestyrelsen.
Formanden sidder for en toårig periode.

Lægeforeningen Nordjyllandsbestyrelsesmøder 2022, kl. 17.00-20.00. 
  • Mandag d. 5. september 2022. Lægernes Hus, Aalborg
  • Mandag d. 12. december 2022. Sted ikke besluttet

Thea Heide Faaborg

Formand

Afdelingslæge

Valgt i: Yngre Læger

Helle Laugesen

Medlem

Overlæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Charlotte Lønskov Jensen

Medlem

Almen praktiserende læge

Valgt i: Praktiserende Lægers Organisation

Konstantinos Kakulidis

Medlem

Almen praktiserende læge

Valgt i: Praktiserende Lægers Organisation

Ina Houmann Jensen

Medlem

Afdelingslæge

Valgt i: Yngre Læger

Ashir Ejaz

Medlem

Praktiserende speciallæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Ole Møller Hansen

Medlem

Læge (trin 2)

Valgt i: Yngre Læger

Per Gandrup

Observatør

Valgt i: Foreningen af Pensionerede Læger

Inger Agnethe Brødsgaard

Observatør

Cheflæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger