Bestyrelsen i Lægeforeningen Hovedstaden

Bestyrelsen består af 6 medlemmer og en formand. De forhandlingsberettigede foreninger vælger eller udpeger hver 2 medlemmer i henhold til deres egne vedtægter. Repræsentanterne fra de forhandlingsberettigede foreninger vælger blandt sine udpegede medlemmer herefter en formand. Den forhandlingsberettigede forening, der herefter kun er repræsenteret ved 1 medlem, vælger yderligere 1 medlem til bestyrelsen.
Formanden sidder for en toårig periode.

Lægeforeningen Hovedstadens bestyrelsesmøder 2023, kl. 17.00-21.00. 
  • 25. januar
  • 27. april
  • 09. september
  • 04. december

Mark Krasnik

Formand

Overlæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Philipp Lange Thomsen

Medlem

Praktiserende speciallæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Morten Boye Petersen

Medlem

Overlæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Mette Lybke

Medlem

Almen praktiserende læge

Valgt i: Praktiserende Lægers Organisation

Zara Rebecca Stisen

Medlem

Læge (trin 1)

Valgt i: Yngre Læger

Jørgen Steen Andersen

Medlem

Almen praktiserende læge

Valgt i: Praktiserende Lægers Organisation

Thomas Rosberg Ehlers

Medlem

Læge (trin 1)

Valgt i: Yngre Læger

Carina Winkler Sørensen

Observatør

Afdelingslæge

Valgt i: Yngre Læger

Beth Lilja

Observatør

Valgt i: Foreningen af Pensionerede Læger

Ellen Kappelgaard

Observatør

Overlæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger