Afklarende spørgsmål til dit specialevalg

Herunder kan du se en række spørgsmål, som kan være med til at afklare dit valg.

Hvad er vigtigst for dig at arbejde med:

 •  Akutte patienter – kroniske patienter - patientforløb
 •  Meget patientkontakt – lidt patientkontakt
 •  Meget syge patienter – mindre syge patienter 
 •  Hurtige resultater – resultater på længere sigt 
 •  Klinisk speciale – paraklinisk speciale
 •  Somatiske sygdomme – psykosomatiske sygdomme
 •  Kirurgisk eller medicinsk speciale - eller begge dele 
 •  Diagnostisk detektivarbejde – i hvilken grad?
 •  Bred faglighed – dyb faglighed 
 •  Samarbejde – arbejde alene
 •  Forskning
 •  Geografi
 •  Vagtarbejde

Prøv også at overveje disse uddybende spørgsmål:

Svarkategorier: Meget vigtigt – vigtigt – mindre vigtigt – ikke vigtigt

1.    Hvor vigtigt er det for dig at have mulighed for at bruge den overvejende del af dit arbejde på patientkontakt?

2.    Hvor vigtigt er det for dig at have mulighed for at redde liv i akutte situationer?

3.    Hvor vigtigt er det for dig at have mulighed for at følge patienten ud over den akutte behandling?

4.    Hvor vigtigt er det for dig at have mulighed for at lindre smerte, også selvom det ikke fører til helbredelse?

5.    Hvor vigtigt er det for dig at have mulighed for at arbejde med patienter i en bestemt alder?

6.    Hvor vigtigt er det for dig at have mulighed for at arbejde med patienter med en bestemt helbredsstatus (fx terminal, kronikere, raske osv.)?

7.    Hvor vigtigt er det for dig at have mulighed for at diagnosticere og behandle?

8.    Hvor vigtigt er det for dig at have mulighed for at bruge dine hænder?

9.    Hvor vigtigt er det for dig at have mulighed for variation i arbejdet?

10.    Hvor vigtigt er det for dig at have mulighed for at anvende teknologi i arbejdet?

11.    Hvor vigtigt er det for dig at have mulighed for at arbejde i teams?

12.    Hvor vigtigt er det for dig at have mulighed for at se slutresultater af din arbejdsindsats?

13.    Hvor vigtigt er det for dig at have mulighed for at se hurtige resultater af din arbejdsindsats?

14.    Hvor vigtigt er det for dig at have mulighed for at undgå følelsesmæssigt belastende situationer?

15.    Hvor vigtigt er det for dig at have mulighed for at have fleksible arbejdstider?

16.    Hvor vigtigt er det for dig at have mulighed for lav vagtbelastning?

17.    Hvor vigtigt er det for dig at den planlagte arbejdstid bliver overholdt?

18.    Hvor vigtigt er det for dig, at du ikke skal konkurrere om et hoveduddannelsesforløb i specialet?

19.    Hvor vigtigt er det for dig, at der er fokus på uddannelse i specialet?

20.    Hvor vigtigt er det for dig, at der er mulighed for yderligere faglig specialisering?

21.    Hvor vigtigt er det for dig, at der er mulighed for en slutstilling?

22.    Hvor vigtigt er det for dig, at der er mulighed for høj indkomst?

23.    Hvor vigtigt er det for dig, at specialet har et højt renommé?

24.    Hvor vigtigt er det for dig, at der en en ligelig/bestemt kønsfordeling i specialet?

25.    Hvor vigtigt er det for dig, at der er gode muligheder for at arbejde i udlandet? 

Herfra krydses af ved enten – eller (fx rutine eller uforudsigelighed)

26.    Foretrækker du en hverdag præget af rutiner eller en hverdag præget af uforudsigelighed?

27.    Ønsker du at se resultater af dit arbejde med det samme, eller er du tilfreds med at se resultater på lang sigt?

28.    Foretrækker du et stort arbejdspres (fx håndtere mange patienter samtidigt, tage hurtige beslutninger) eller et mindre arbejdspres (fx få patienter samtidig, have god tid til at tage beslutninger)? 

29.    Foretrækker du kortvarige eller langvarige forløb med patienterne?

30.    Ønsker du en høj eller lav grad af specialisering?

31.    Ønsker du at arbejde forskningsorienteret eller klinisk orienteret?

32.    Vurderer du dig selv som kontrollerende eller uddelegerende?

33.    Vurderer du dig selv som resultatorienteret eller procesorienteret?

34.    Vurderer du dig selv som udadvendt eller indadvendt?

35.    Vurderer du dig selv som detaljeorienteret eller som en, der er god til at bevare overblikket?

36.    Er du bedst til at påtage dig lederskab eller er du bedst til at indordne dig i gruppen?

37.    Er du bedst til samarbejde, eller er du bedst til at arbejde og beslutte selvstændigt?

38.    Ønsker du at arbejde i bredden (generalist) eller i dybden (specialist)? 

Herfra krydses af ved ja eller nej:

39.    Ønsker du at arbejde i et følelsesmæssigt krævende miljø, men svære patientsamtaler?

40.    Ønsker du at arbejde i et empatisk krævende miljø?

41.    Ønsker du at have mulighed for at arbejde på et privathospital?

42.    Ønsker du at have mulighed for at arbejde i praksis?

43.    Ønsker du at have mulighed for at arbejde i medicinalindustrien?

44.    Ønsker du en forudsigelig hverdag i forhold til hvilke patienter, du møder hvor og hvornår?

45.    Ønsker du et arbejde inden for et speciale med høj status?