Årsmøde og Generalforsamling 2023

Indbydelse til årsmøde og indkaldelse til generalforsamling i Foreningen af Lægelige Chefer i Danmark (FLCD)

Onsdag d. 18. januar 2023 kl. 17.00
Domus Medica, 1. sal
Baronessens Salon
Kristianiagade 12
2100 København Ø

Program:

  • Kl. 17.00-17.10: Velkomst ved formand, Claus Brøckner Nielsen
  • Kl. 17.10-19.00: Årsmøde - TRANSFORMATION, herunder arbejdskraft-mangel, nærhospitaler, overenskomster, de nye generationer mm. Hvad stiller det af krav til lægelig topledelse?
  • Kl. 17.10-17.40: Oplæg ved fremtidsforsker, Jesper Bo Jensen
  • Kl. 17.40-18.10: Oplæg ved direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm 
  • Kl. 18.10-19.00: Erfaringsudveksling, spørgsmål, kommentarer og debat
  • Kl. 19.00: Generalforsamling 
  • Kl. 19.30: Middag    

Der er dags dato udsendt tilmeldingslink.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen:

1.    Valg af dirigent og referent
2.    Formandens beretning 
3.    Beretning fra evt. udvalg – der har ikke været nedsat udvalg i perioden
4.    Forelæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Kristian Antonsen
5.    Godkendelse af kontingent og fastsættelse af kontingent –
       bestyrelsen foreslår uændret kontingent 1.000 kr. for 2023
6.    Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne – bestyrelsen stiller ingen for-slag 
7.    Eventuelt valg af formand – formanden er ikke på valg
8.    Eventuelt valg af bestyrelsen og kontaktpersoner til bestyrelsen 

Michael Dall er på valg til bestyrelsen og modtager genvalg

Der skal derudover vælges nyt bestyrelsesmedlem for Region Nordjylland.    

Kontaktpersonerne Lone Winther Jensen, Region Midtjylland, Morten Ziebell, Region Sjælland, Bjarne Dahler-Eriksen, Region Syddanmark, og Thomas Houe, Region Hovedstaden er på valg, og modtager genvalg.

Der skal vælges ny kontaktperson for Region Nordjylland

9.  Eventuelt valg af revisor og revisorsuppleant

Lægelig revisor Jannick Brennum er på valg. Han modtager ikke genvalg. 

Kirsten Wisborg stiller op som ny lægelig revisor.

10.  Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 4, stk. 4, dvs. senest d. 28. december 2022.

Endelig dagsorden udsendes, når fristen for indsendelse af forslag til bestyrelsen er udløbet og senest 2 uger før generalforsamlingen.

Bestyrelsen glæder sig til at debattere med foreningens medlemmer om fremtidens løsninger, set fra et topledelsesperspektiv, samt at netværke i gode rammer.

Vel mødt !

På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen

Claus Brøckner Nielsen
Formand for FLCD