FAS' års- og medlemsmøde 2022

Hvilken rolle skal speciallægerne spille i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen?

Fredag den 8. oktober afholdt Foreningen af Speciallæger årsmøde om speciallægernes opgaver i det nære sundhedsvæsen.

'Vi har ventet længe på det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Nu er der indgået en politisk aftale, men hvordan kommer det til at se ud i virkeligheden?  Og hvad bliver speciallægernes rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen?
Demografien taler sit eget sprog. Det gør økonomien også. Markant flere vil få behov for behandling i fremtiden. Derfor har skiftende regeringer bebudet, at der skal politisk handling til, da det er tydeligt, at vi ikke kan blive ved med at drive sundhedsvæsenet, som vi kender det i dag.
Flere aktører skal i spil og klædes på til at varetage opgaver uden for sygehusene – i samarbejde. Alt sammen til gavn for patienterne'. 

På den første del af dagen tog vi fat i den faglige vinkel. Speciallæger byder hele tiden ind med nye innovative ideer til udvikling af væsenet, både fagligt og organisatorisk. 
Og det er vigtigt, at speciallægerne er med til at udforme samarbejdet mellem sygehusene og det nære sundhedsvæsen. Fordelen ved en bottom-up-tankegang er den forankring, forandringen hviler på i organisationen. At det giver mening for de læger og andre, der skal udføre opgaverne. 
Cheflæge Michael Tjørnild fortalte bl.a.  om den såkaldte ”Randers-model”. Og hospitalsdirektør Birgitte Rav Degenkolv fortalte om Region Hovedstadens erfaringer med et udvidet behandlingsansvar fra sygehusene på 72 timer efter udskrivning.
Desuden fortalte Martin Poulsen fra FAPS’ forhandlingsudvalg om udlægning af sygehusopgaver til speciallægepraksis, og Kirsten Ilkjær, praktiserende psykiater i Odense,  om aftalen om hurtig psykiatrisk udredning i Region Syddanmark, der er ved at blive udbredt på landsplan.

Efter frokost var den politiske vinkel til debat.

Hænger de forskellige politiske tiltag sammen og medfører de reelle forbedringer for patienterne, eller bliver bureaukratiet bare større? Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) og rådmand Christian Budde (V) fra KL udlagde de regional- og kommunalpolitiske perspektiver. Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen rundede dagen af ved bl.a. at rejse spørgsmålet, om det er muligt at gøre sundhedsvæsenet til en attraktiv arbejdsplads for fremtidens unge speciallæger. 

Årsmødet og debatten blev styret af journalist Mette Boysen.

Susanne Wammen,
Formand for Foreningen af Speciallæger