Knækgrænser

Reguleringssatsen for knækgrænser ændres enten ved faglige moderniseringer eller samtidig med honorarreguleringerne. Knækgrænserne kan dog også ændres ved overenskomstforhandlingerne.

Knækgrænser pr. 1. oktober 2022:

Anæstesiologi

4.520.322 kr.

Børne- og ungdomspsykiatri

3.481.304 kr.

Psykiatri

3.708.380 kr.

Reumatologi

3.462.797 kr.

Neurologi

3.381.620 kr.

Plastikkirurgi

4.525.449 kr.

Pædiatri

4.146.652 kr.

Dermato-venerologi

5.426.279 kr.

Gynækologi og obstetrik

4.574.259  kr.

Intern Medicin

4.288.718 kr.

Kirurgi

5.350.807 kr.

Ortopædisk kirurgi

5.483.719 kr.

Ørelægehjælp

4.795.070 kr.

Øjenlægehjælp

4.503.252 kr.

Radiologi 8.167.283 kr.