Sygdom

Se her hvornår, og til hvad du kan få hjælp fra Sygefonden

FAS' Fond yder økonomisk støtte til praktiserende speciallæger med ydernummer i forbindelse med:

  • Sygdom (uarbejdsdygtighed på grund af sygdom eller ulykke)
  • Barsels- og fædreorlov
  • Adoption, plejeorlov (ægtefælle eller hjemmeboende børn under 21 år)
  • Speciallægens død (til boet efter speciallægen)
  • Læs mere i orienteringspjecen

Læs gældende udbetalingsbestemmelser fra FAS' Fond her.
Læs FAPS-Nyt om udbetalingsbestemmelserne 2023 (mailet 5. januar 2023).

Brug linket i boksen: Fraværsregistrering - sygdom og orlov , som linker til MinSide.
Her finder du også information om f.eks. lægeerklæringer/speciallægeudtalelser.

Medlemmer af FAPS har mulighed for at kontakte erhvervspsykolog Mette Krøigaard med henblik på sparring i forbindelse med f.eks. sygdom, stress, ledelse og personaleudfordringer.

Kontakt Mette Krøigaard på mobil: 22 54 30 71 eller e-mail: mek.yl@dadl.dk

Sygefonden oplever, at udfordringer med f.eks. en kompagnon kan udløse en stresssygemelding. For at forebygge at konflikter i samarbejdsrelationer ender i sygemeldinger, tilbyder Sygefonden uvildig mediation.

Læs mere her

Hjælp fra læge til læge. Anonym og gratis rådgivning om små eller store arbejdsmæssige eller private problemer. Kontakt Det Kollegiale Netværk for Læger.