Orientering fra Sygefonden

Nyhed Faps-Nyt

Udbetalingsbestemmelser 2021 
Udbetalingsbestemmelserne gældende for 2020 fortsætter uændret i 2021.

Der er ikke indført særlige bestemmelser ift. Corona og eventuel isolation/karantæne - dvs. det gælder fortsat, at der udbetales refusion ifm. egen sygdom.

Husk anmeldelsesfristerne
Anmodning om refusion for fravær i en kalendermåned skal indsendes senest den 10. i den efterfølgende måned, og skal gøres hver måned indtil raskmelding.
Fristerne gælder alle ydelser - dvs. også for orlov og kontroldage.

Husk også at der altid skal indsendes omsætningsdokumentation fra lægesystemet for fraværsperioden (karensperioden undtaget) sammen med ansøgningen. Også for en nul-omsætning.
Tip: tag f.eks. et skærmprint (uden patientoplysninger), som kan vedhæftes ansøgningen. 

Udbetaling af refusion vil ske senest den sidste bankdag i efterfølgende måned, dvs. hvis fravær i december 2020 er indsendt senest den 10. januar 2021 sammen med korrekt omsætningsdokumentation fra lægesystem, vil sygehjælpen være til disposition senest sidste bankdag i januar 2021.

Sekretariatet er altid parat til at hjælpe, så ring eller mail til dem, hvis du er det mindste i tvivl.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.


På Sygefondens vegne

Peter Tingsgaard
Formand


Landsdækkende