FAPS-Nyt Sygefonden: Opdatering vedr. Covid-19

Nyhed Faps-Nyt

Sygefonden har fået en del henvendelser om muligheden for refusion ifm. Covid-19.

Sygefonden har fået en del henvendelser om muligheden for refusion ifm. Covid-19.

Der ydes refusion ved speciallægens egen sygdom - dvs. hvis der er påvist coronavirus hos speciallægen, er sygdommen at sammenligne med al anden sygdom, og der ydes kompensation efter gældende udbetalingsbestemmelser indtil raskmelding. I dette tilfælde raskmeldes speciallægen dog af myndighederne.

Refusion pga. et driftstab fordi klinikken er lukket jf. Sundhedsstyrelsen krav til sundhedspersonale af 3. marts 2020, og altså uden påvist coronavirus hos speciallægen, ligger udenfor Sygefondens bestemmelser og økonomiske muligheder.

Vi er ved at undersøge mulighederne for at gøre Epidemilovens § 27 om erstatning for tab gældende for de berørte speciallæger. Der udsendes FAPS-Nyt lige så snart, der foreligger en afklaring.


På Sygefondens vegne

Peter Tingsgaard
Formand

Landsdækkende