FAPS-Nyt Diagnosekodning i psykiatrien

Nyhed Faps-Nyt

Kære psykiatere

Det er aftalt i OK18, at speciallægepraksis skal diagnosekode patienterne. I har altid anført diagnoser i journalerne – det handler nu om at anføre selve diagnosekoden i et struktureret felt i journalsystemet.

En kodegruppe nedsat af DPBO har udarbejdet en introduktion, som findes på eKVIS' hjemmeside.  Der er ikke udarbejdet en specifik kodeliste. Der henvises i stedet til det gældende ICD-kodesystem.

Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til DPDOs kodeudvalg:

Pia Glyngdal - pia.glyngdal@dadlnet.dk
Ejnar Bundgaard Larsen - ebl.psykiater@gmail.com
Armando Baez-Ramos - acbaez@yahoo.dk

Venlig hilsen
eKVIS sekretariatet

Specialespecifikke

Psykiatri