FAPS-Nyt Diagnosekodning i ortopædkirurgi

Nyhed Faps-Nyt

Kære ortopædkirurger

Det er aftalt i OK18, at speciallægepraksis skal diagnosekode patienterne.
Kodning udrulles specialevis, og turen er nu kommet til ortopædkirurgerne. DOO har udarbejdet introduktion og kodeliste, der findes på eKVIS hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til DOO's kodeudvalg:

Tom Ringstrøm e-mail: tomrn@dadlnet.dk
Svend Erik Christiansen e-mail: sec@demisec.dk

Venlig hilsen
eKVIS sekretariatet

Specialespecifikke

Ortopædi