FAPS-Nyt Diagnosekodning i øjenlægepraksis

Nyhed Faps-Nyt

Kære øjenlæge

Det er aftalt i OK18, at speciallægepraksis skal diagnosekode patienterne. Kodning udrulles specialevis, og turen er nu kommet til oftalmologi. DØO har udarbejdet en kodeliste, der findes på eKVIS hjemmeside, hvor der også ligger et introbrev. 

Hvis du har spørgsmål til kodelisten, kan du henvende dig til DØOs kodegruppe:

Nis Andersen - nis.andersen@dadlnet.dk
Jesper Skov - jesper@eyedoc.dk
Peter Jeppesen - peterjeppesen@icloud.com

Venlig hilsen
eKVIS Sekretariatet

Specialespecifikke

Oftalmologi/Øjenlæger