FAPS-Nyt Diagnosekodning i neurologisk speciallægepraksis

Nyhed Faps-Nyt

Det er aftalt i OK18, at speciallægepraksis skal diagnosekode patienterne. Kodning udrulles specialevis, og turen er nu kommet til neurologi.

DNO har udarbejdet introduktion og kodeliste, der findes på eKVIS hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til DNOs kodeudvalg:
Stephen Wørlich Pedersen: stephen.w.pedersen@gmail.com
Erik Michael Lehfeldt: lehfeldt@dadlnet.dk

Venlig hilsen
eKVIS sekretariatet

Specialespecifikke

Neurologi