FAPS-Nyt 72/2020 FAS’ Årsmøde og FAPS' repræsentantskabsmøde (21/8-20)

Nyhed Faps-Nyt

Kære kolleger

FAPS er medarrangør af FAS’ årsmøde 2020 og inviterer dig derfor som praktiserende speciallæge til debat om de svære spørgsmål om kvalitet i sundhedsvæsenet, hvor du kan møde en række eksperter, som tager fat i aktuelle tendenser:

  • Professor og ledende overlæge ved den anerkendte Martini-Klinik i Hamborg, Hartwig Huland, fortæller om, hvordan et systematisk arbejde med kvalitets- og prodata har gjort klinikken førende i volumen og kvalitet.
  • Direktør for RKKP, Jens Winther Jensen, fokuserer på brug af prodata, samspillet med myndighederne og aktuelle tendenser.
  • Næstformand i Scleroseforeningen, Malene Kappen-Krüger, kommer med et patientperspektiv og peger på, at manglen på speciallæger er et alvorligt problem for mange sclerosepatienter.
  • Professor, Betina Dybbroe, giver sin vinkel på, hvad der former borgernes præferencer, og sætter fokus på, hvordan vi kan understøtte patienternes mulighed for at leve et godt liv i stedet for primært at se sygdom og helbredstrusler.


Som altid vil der på årsmødet være gode muligheder for at debattere emnerne med oplægsholderne.

Efter oplæggene stiller formanden for Region Midtjylland, Anders Kühnau, op til paneldebat sammen med bl.a. direktør i Danske Patienter, Morten Freil, formand for Dansk Intensiv Database Steffen Christensen og formand for Lægeforeningen, Camilla Noelle Rathcke.

FAPS’ repræsentantskabsmøde
Det er tilrettelagt således, at du også har mulighed for at deltage i FAPS’ repræsentantskabsmøde dagen efter FAS’ årsmøde. På FAPS’ repræsentantskabsmøde får du et godt indblik i den politik, der arbejdes med og bliver ajour på året, der er gået.

Praktisk information
FAS følger de retningslinjer, som myndighederne udstikker, og de møder vi afvikler, gør vi coronasikker efter retningslinjerne. Der kan komme ændringer i myndighedernes udmeldte retningslinjer, og så vil FAS tilrette møderne efter disse.
Læs mere om programmet her

Deltagelse i mødet er gratis, og der er åbent for tilmelding frem til tirsdag den 1. september 2020. Tilmelding skal ske direkte til tp.fas@dadl.dk med angivelse af, hvilke møder du ønsker at deltage i (FAS’ årsmøde, festmiddagen og/eller FAPS’ repræsentantskabsmøde).

For deltagelse i FAS’ årsmøde kan medlemmer af FAPS med ydernummer søge refusion for tabt omsætning via Efteruddannelsesfonden.

Som medarrangør af FAS’ årsmøde og medlem af FAPS’ bestyrelse håber jeg, at du vil deltage i de to spændende lægepolitiske arrangementer – og tag gerne en kollega eller to med.

Venlig hilsen
Ann-Louise Reventlow-Mourier

Landsdækkende